Sök:

Sökresultat

Sökresultat

Överst i söklistan finns information om vad du har sökt på och hur många träffar du har fått. Rubrik med sökord, ämne eller verktyg finns alltid. Likaså sökresultat med antal träffar. Beroende på hur du har fått upp söklistan så kan det finnas ytterligare information. Här kommer vi att beskriva hur denna del av söklistan kan se ut för de olika sökvägarna.

Om du har använt sökord

Om du har använt sökfältet för att söka på ett ord kommer du att se rubriken Visar resultat för sökning. Under rubriken finns Sökning på med ditt/dina sökord. Därunder står Sökresultat med antal träffar för din sökning. Se manualsidan för Sökfältet för mer om sökning med sökord.

Om du har fått upp listan genom ett ämne

Om du har valt ett ämne genom huvudsidan Ämne, så kommer du inte att se något sökord utan en rubrik med ämnet som du befinner dig i. Därunder står Sökresultat med antal träffar.

Om du har valt ett ämne som har underämnen så finns alla underämnen listade under ämnesrubriken. Därunder finns sen Sökresultat med antal träffar.

Om du har fått upp listan genom ett underämne

Om du har valt ett underämne så kommer först en rubrik med underämnet som du har valt. Under rubriken finns en navigeringsadress som visar ämnet och underämnet som du befinner dig i, (se manualsidan Navigeringsaddress). Därunder finns Sökresultat med antal träffar.

Om underämnet som du har valt i sin tur har undergrupper så kommer dessa att synas under navigeringsadressen.

Se gärna manualsidan Ämne för mer om ämnen och underämnen.

Om du har fått upp listan genom ett verktyg

Om du har valt Verktyg i huvudmeny, så kommer översta delen av söklistan att se olika ut beroende på verktyg. För de flesta finns en rubrik med verktygsnamnet och därunder Sökresultat med antal träffar.

Se manualsidorna för lexikonets olika verktyg i menyn här till höger.

FEEDBACK