Sök:

Sökord

Sökord

Under rubriken Sökord ser du den svenska översättningen av tecknen i söklistan. Om du har använt flera sökord (se manualsidan Start) så visas resultatet i bokstavsordning.

Fler än ett tecken för samma sökord ordnas enligt förekomster (sammanlagt antal exempelmeningar som innehåller tecknet, träffar i STS-korpus och i lexikonets enkäter), därefter enligt hur vanligt tecknet är (mindre vanliga tecken sist), och sist kommer tecken från Österberg 1916 (för mer information se manualsidan Österberg 1916).

FEEDBACK