Sök:

Fonologiska varianter

Fonologiska varianter

För vissa tecken finns det överst till höger i teckenbilden en liten ljusblå fyrkant med en siffra. Detta betyder att det finns s.k. fonologiska varianter av tecknet, d.v.s. små variationer i hur man utför tecknet. Om du håller muspekaren över bilden för att se filmklippet, då ser du en text som säger hur många varianter som finns av tecknet. Klickar du på texten öppnas ett nytt tillfälligt fönster där du kan se  varianterna spelas upp. Under filmklippen finns en länk med variantens Lexikon-ID, (se manualsidan Teckenposten). Om du klickar på en av dessa länkar öppnas teckenposten för den valda varianten.

För att se ett exempel på tecken med fonologiska varianter, sök på "affär" och följ instruktionerna här ovan. Det som här skiljer varianterna åt är händernas riktning i början av tecknet och den upprepning av nedåtgående rörelse som finns i ena varianten. För ett spännande exempel med flera varianter kan du söka på "bli förbannad".

FEEDBACK