Sök:

Ämne

Ämne

Under rubriken Ämne i söklistan visas vilket ämne tecknet tillhör. Ibland är det tomt vilket innebär att tecknet inte har tilldelats något ämne. I andra fall kan du se att ämnet är t.ex. Skola eller Natur.

Vissa tecken hör till fler än ett ämne. Dessa ämnen syns då i bokstavsordning i ämnesfältet.

Ibland kan ämnesnamnet vara markerat med "[Endast]". Det betyder att tecknet bara kan användas i samband med det specifika ämnet. T.ex. finns det två tecken för "dam". Det ena tecknet har "[Endast]" efter ämnet, vilket betyder att det kan endast användas i samband med spel och kortlek. Det skulle bli fel att använda detta tecken i en mening om t.ex. damen på bussen. Det andra tecknet har som ämne Familj och Spel (med underämnen) och har inte markeringen " [Endast]". Tecknet kan alltså användas i alla sammanhang. 

Vill du bara se tecken från ett visst ämne i din söklista kan du klicka på ämnesnamnet. Då får du upp en söklista med tecken från ämnet i fråga. Du kan också klicka på Ämne i huvudmenyn, och därefter välja det ämne du vill se en ny söklista för. (Se manualsidan Ämne för mer detaljer).

FEEDBACK