Sök:

Symbol

Förklarande bilder

Under sökordet i söklistan finns ibland en symbol för sökordet.

Detta kan t.ex. vara bild av en frukt, ett djur, ett landskapsvapen eller en flagga. Se t.ex. tecknen för "ananas", "abborre", "Gotland" och "Island".

Funktionen är fortfarande under utveckling och fler sökord kommer ha en symbol i söklistan.

FEEDBACK