Sök:

Översättning

Sök efter tecken i översättningen av meningsexempel

Under Verktyg - Sökning finns alternativet Översättning.

Med verktyget Översättning kan du söka efter tecken i översättningen av meningsexemplen. När du har klickat på Översättning får du upp en sida med ett sökfält där du skriver in ett sökord eller en hel sökfras. Då får du upp en lista med alla meningsexempel som innehåller sökordet eller sökfrasen. Listan kan ibland även visa vilken meningsnivå meningsexemplen har.

FEEDBACK