Sök:

Uppdatering

Datum för uppdatering

Nederst i informationen t.h. om teckenvideon finns texten Uppdaterat: och ett datum. Detta visar när teckenposten ändrades / uppdaterades senast.

FEEDBACK