Sök:

Uppkomst

Uppkomst

Om du ser knappen Uppkomst under informationen t.h. om teckenvideon, så har information om tecknets uppkomst spelats in.

Om du klickar på Uppkomst flyttas du längre ned i teckenposten till en video under rubriken Uppkomst.

Här finns information om tecknets ursprung, d.v.s. hur tecknet uppstod och hur det eventuellt har förändrats med åren.

FEEDBACK