Sök:

Sökord

Sökord

Överst t.v. i teckenposten finns sökordet, den svenska motsvarigheten till tecknet.

Om tecknet har fler än en betydelse syns sökorden för alla.

FEEDBACK