Sök:

Beskrivning

Beskrivning

Om du ser knappen Beskrivning under informationen t.h. om teckenvideon, så innehåller teckenposten en informationsvideo om hur tecknet kan användas.

Om du klickar på Beskrivning flyttas du längre ned i teckenposten till en video under rubriken "Beskrivning".

Det kan t.ex. finnas två olika tecken för samma sökord och då är det viktigt att veta i vilken kontext det passar att använda dessa tecken. Ett exempel är de två tecken som motsvarar sökordet "glas".  Det ena tecknet betyder dryckesglas och det andra tecknet betyder materialet glas. Filmerna med beskrivning visar hur man kan använda dessa två olika tecken.

Du kan få upp en söklista med alla tecken som har information av detta slag, genom att klicka på Verktyg i huvudmenyn, och där välja Beskrivning.

FEEDBACK