Sök:

Kommentar

Kommentar

Under rubriken Kommentar i söklistan kan det finnas  en eller flera kommentarer av typen "Kan uppfattas som kränkande" (rödmarkerat), "Tecknet är mindre vanligt", och namn på en eller flera regioner som tecknet kan vara knutit till.

Ett tecken kan vara mindre vanligt p.g.a. att det används mest av unga, är ett domartecken, tillhör finskt teckenspråk, är ett förslag, kan uppfattas som kränkande, eller är inlånat eller ålderdomligt. 

Inne i varje teckenpost som är markerad i Kommentar-fältet finns närmare detaljer kring kommentarerna, se manualsidan Teckenposten.

FEEDBACK