Sök:

Egen teckenlista

Skapa en teckenlista som du kan dela med andra

Under Verktyg - Användbara verktyg finns alternativet Egen teckenlista.

Om du klickar på Egen teckenlista får du upp en sida där kan du skapa en teckenlista med hjälp av flera olika sökvägar. Här visas också en översikt över din aktuella lista tillsammans med delningsbara länkar till listan. 

Här nedan går vi igenom hur du skapar en teckenlista, vilka olika sökvägar som du kan använda, hur du kan spara din lista som PDF, hur du delar listan med andra och hur du avslutar arbetet med listan.

Skapa en teckenlista

Klicka på knappen Skapa ny lista. En blå Lista-knapp blir synlig längst till höger på sidan. Så länge du arbetar med din lista är denna knapp synlig på alla sidor i lexikonet. Gå via din valda sökväg, se Sökvägar här under.

De flesta sökvägar ger dig en söklista med tecken som motsvarar dina sökord, ämnesområde eller verktyg. I söklistan ser du en plus-symbol ( + ) vid varje sökord. För att lägga till ett tecken till din lista klickar du på plus som då ändras till minus-symbol ( - ). För att ta bort ett tecken från din lista klickar du på minus. Varje gång du ändrar i listan studsar den blå Lista-knappen upp och ned.

Du kan gå via samma eller olika sökvägar upprepade gånger för att lägga till tecken på din lista. Du kan när som helst se listan genom att klicka på Lista-knappen och på översiktssidan välja Visa lista. Listan kan vara uppdelad i två flikar, Ord och Meningar, beroende på vad som finns i din lista.

Sökvägar

Följande sökvägar kan användas:

Sökfältet

Skriv som vid en vanlig sökning in ett eller flera sökord och/eller Lexikon-ID i Sökfältet och klicka på Sök. Flera söktermer separeras med ett kommatecken. 

Ämnesområde

Gå till sidan Ämne genom huvudmenyn och välj en av ämneslänkarna, samt eventuella undergrupper.

Olika verktyg

Gå till sidan Verktyg via huvudmenyn och välj där passande verktyg. Alla verktyg under Verktyg-Listor och Verktyg-Sökning kan användas. Verktyget Search in English Start-sidan kan också användas. 

Exempelmening i en teckenpost

Välj en teckenpost i söklistan som du har fått fram. Om teckenposten innehåller en eller flera exempelmeningar finns en Exempel-knapp t.h. om teckenvideon. Du kan klicka på den eller skrolla längre ned på sidan, för att komma till meningarna. För att lägga till en mening till din lista klickar du på plus-symbolen vid den svenska översättningen ovanför exempelvideon.

Spara min teckenlista

Klicka på Lista-knappen och välj Visa lista. T.h. ovanför listan finns en Skapa PDF-knapp. När du klickar på den får du upp ett litet fönster där du kan välja vilka fält du vill ha med i PDF-filen. Avsluta med att välja att hämta filen direkt, eller öppna den i en ny flik i webbläsaren.

Dela min teckenlista med andra

Klicka på Lista-knappen för att gå tillbaka till översiktssidan. Där finns två delningsbara länkar till din aktuella lista. Väljer du länken med möjlighet att redigera kan de som får länken ändra i listan. Kopiera din valda länk och klistra in i mejl eller andra typer av meddelande.

Avsluta arbetet med din teckenlista

När du är klar klickar du på Glöm lista på översiktssidan. Då försvinner både översikten över listan och den blå Lista-knappen längst t.h. på sidan.

FEEDBACK