Sök:

Uppspelningshastighet

Uppspelningshastighet

Under videon finns knappen Uppspelningshastighet, som du kan klicka på för att välja olika uppspelningshastigheter, antingen långsammare eller snabbare. Hastighet mindre än ett är långsammare än normal, hastighet större än ett är snabbare än normal.

Knappen ändrar färg till blå när uppspelningshastigheten är något annat än Normal.

FEEDBACK