Sök:

Bokstavering

Tecken som bokstaveras

Under Verktyg och Listor finns alternativet Bokstavering.

Här finns en söklista med alla tecken där handalfabetet används för att bokstavera ett motsvarande (svenskt) ord. Ovanför söklistan finns länkar till listor av olika slag: Bokstaverade tecken,  Tecken med bokstavering, Förkortning och Bokstaverade ord, (direktlänkar).

Listan Bokstaverade tecken innehåller tecken som uppkommit genom bokstavering. Den ursprungliga bokstaveringen av ordet har med tiden ändrats till ett tecken. T.ex. tecknet snygg, där handens riktning och rörelse följer teckenspråkets egna språkregler, men där bokstaveringen fortfarande kan anas i handformerna för S, N och G, (använd direktlänken för att komma till tecknet).

Listan Tecken med bokstavering innehåller tecken som består av både tecken (ett eller flera) och bokstavering. T.ex. "vitlök", där "vit" tecknas, och "lök" bokstaveras L-Ö-K. Den omvända ordningen finns också, d.v.s. bokstavering med efterföljande tecken t.ex. L-U-S-S-E och "katt".

Listan Förkortning innehåller tecken där handalfabetet används för förkortningar och liknande. T.ex. "september" som bokstaveras S-E-P-T.

Listan Bokstaverade ord innehåller tecken där handalfabetet används för ett helt ord. T.ex. "maj", som bokstaveras M-A-J.

FEEDBACK