Sök:

Mindre vanliga tecken

Tecken som är mindre vanliga / nedsättande

Under Verktyg - Listor finns alternativet Mindre vanliga tecken.

När du har klickat på Mindre vanliga tecken får du upp en söklista med tecken som är mindre vanliga eller som kan uppfattas som kränkande. Inne i varje teckenpost i denna lista finns närmare detaljer om varför tecknet är markerat som mindre vanligt. (Se manualsidan Teckenposten).

Förklaringen som ges i teckenposten kan vara: "Används mest av unga", "Domartecken", "Förslag", "Kan uppfattas som kränkande", "Nationellt", "Ålderdomligt". Finska ortsnamn på finskt teckenspråk är också markerade som mindre vanliga. 

I söklistorna ser du alltid om ett tecken är mindre vanligt genom att det i så fall står "Tecknet är mindre vanligt", eller "Kan uppfattas som kränkande" (rödmarkerat) under rubriken Kommentar.

FEEDBACK