Sök:
FEEDBACK

Handalfabet

Tecken som används för att bokstavera ord

Under Verktyg - Listor finns alternativet Handalfabet.

När du har klickat på Handalfabet får du upp fram en söklista med alla tecken i det svenska handalfabetet.

Läs om söklistans möjligheter på manualsidan Söklistan.