Sök:

Tecken med fast oral komponent

Tecken med fasta orala komponenter

"Genuina tecken" är en gammal beteckning för tecken som ofta inte har ett motsvarande svenskt ord. Det innebär att man kan behöva se ett meningsexempel för att förstå tecknets innebörd. Genuina tecken har inte svenskpåverkade munrörelser utan fasta, teckenspråkliga munrörelser. Inom Teckenspråksavdelningen på Stockholms universitet används i dag begreppen "Tecken med fasta orala komponenter", i.s.f. "genuina tecken".

Under Verktyg - Listor finns alternativet Tecken med fast oral komponent.

När du har klickat på Tecken med fast oral komponent får du upp en lista av tecken med fasta orala komponenter / genuina tecken.

FEEDBACK