Sök:

Beskrivning

Tecken som har information om tecknets användning

Under Verktyg - Listor finns alternativet Beskrivning.

När du har klickat på Beskrivning så får du upp en lista med alla tecken som har extra information med rubriken "Beskrivning".

För vissa tecken i Svenskt teckenspråkslexikon finns det inspelad information om hur tecknet kan användas. Informationen finns i.s.f. i en video under rubriken "Beskrivning", längre ned på sidan i teckenposten.  Informationen kan t.ex. handla om hur man gör rätt teckenval när det gäller svenska ord med två olika betydelser. Detta kan annars vara lite förvirrande och det är lätt hänt att man väljer tecken som blir fel i sammanhanget.

Här är ett exempel med ordet ”glas”:

I lexikonet finns två olika tecken för sökordet ”glas”. Det ena tecknet betyder dryckesglas och det andra tecknet betyder materialet glas.

Om man tecknar ”Vill du ha ett glas med vatten?” med tecknet för materialet glas, så blir det ett felaktigt teckenval. Här ska man istället använda tecknet för dryckesglas. Detta kan man förstå genom att titta på informationsvideon för dessa två tecken.

Se manualsidorna för Teckenposten och Beskrivning.

FEEDBACK