Genuina tecken

Manual meny

Genuina tecken

Ordet "Genuina tecken" är ett gammalt begrepp för dessa tecken. Inom Stockholms universitet används istället begreppet "Tecken med teckenspråkliga munrörelser"

I den detaljerade sökningen finns det ett alternativ som heter Genuina tecken. Med denna sökning får du direkt fram de genuina tecknen, alltså de tecken som är "tvättäkta" och som ofta inte har ett motsvarande svenskt ord. Det innebär att man ofta måste se ett meningsexempel för att förstå dess innebörd. Genuina tecken har inte heller svenskpåverkade munrörelser utan i princip fasta munrörelser.

Läs mer om vad du har för valmöjligheter för resultat-listan på manual sidan Resultat-listornas möjligheter.