Sök:

Ämne

Tecknets ämnestillhörighet

De flesta ord är indelade i olika ämnen. I informationen t.h. om teckenvideon i teckenposten finns rubriken Ämne, där du kan se vilket ämne, eller vilka ämnen, om flera, tecknet tillhör.

Om du klickar på namnet på ett av ämnen får du fram en söklista med all tecken inom detta ämne. 

Du kan även klicka på Ämne i huvudmenyn för att göra en sökning på ett speciellt ämne.

Se manualsidan för huvudsidan Ämne

FEEDBACK