Sök:

Kommentar

Kommentar

I informationen t.h. om teckenvideon i teckenposten finns rubriken Kommentar.

I söklistan har vissa tecken en eller flera kommentarer av typen "Kan uppfattas som kränkande" och "Tecknet är mindre vanligt". Här, under Kommentar inne i teckenposten, får du närmare information om dessa kommentarer.

Båda typer av kommentarer i söklistan kan upprepas här utan närmare förklaring. När det är aktuellt kan kommentaren "Tecknet är mindre vanligt" ha följande förklaringar: "Används mest av unga", "Domartecken", "Förslag", "Finskt teckenspråk", "Kan uppfattas som kränkande", "Inlånat, nationellt tecken",  "Ålderdomligt".

"Finskt teckenspråk" är en kommentar för ortsnamn på finskt teckenspråk. "Förslag" betyder att tecknet är ett förslag från teckenanvändare och inte etablerat än. "Inlånat, nationellt tecken" betyder att svenskt teckenspråk har lånat tecknet från ursprungslandet. T.ex. kommer tecknet för "Hawaii" från amerikanskt teckenspråk.

För mer information, se manualsidorna Kommentar och Söklistan.

FEEDBACK