Sök:

Andra tecken med samma betydelse

Andra tecken för samma sökord

I informationen t.h. om teckenvideon finns ibland länken Andra tecken med samma betydelse. Detta betyder att det finns fler än ett tecken för samma sökord. Om du klickar på länken får du upp en söklista med alla tecken som har samma betydelse. 

Om du t.ex. befinner dig i teckenposten för "grön" och klickar på Andra tecken med samma betydelse, så får du upp en lista med alla tre olika tecken för "grön".

FEEDBACK