Sök:

Transkription

Transkription av tecknet

Alla tecken i lexikonet har en transkription med speciella symboler som anger hur tecknet utförs. Se Att transkribera teckenspråk (extern länk) för mer information om transkriptionssystemet. 

I informationen t.h. om teckenvideon under rubriken Transkription finns tecknets transkription. Transkriptionen är inte kopplad till tecknets betydelse, endast till hur det utförs. Ibland kan ett tecken ha olika betydelser och förekomma fler än en gång i lexikonet, med olika identifieringsnummer (se manualsidan Lexikon-ID). Så länge tecknets utförande är det samma, så är transkriptionen den samma.

Se t.ex. transkriptionerna i teckenposterna för "baby" och "barn"

Du kan hitta olika betydelser för ett och samma tecken genom att klicka på länken Tecknet kan också betyda, t.h. om teckenvideon, (se manualsidan Tecknet kan också betyda). 

FEEDBACK