Sök:

Förekomster

Förekomster

I informationen t.h. om teckenvideon finns rubriken Förekomster. Under den kan du se information om hur många av lexikonets exempelmeningar som innehåller tecknet, och hur ofta tecknet förekommer i STS-korpus och i lexikonets enkäter.

Lexikonet

Här ser du hur många av lexikonets exempelmeningar som innehåller tecknet. "1 träff" betyder att tecknet du tittar på förekommer i en enda exempelmening i lexikonet. Tecknet kan förekomma fler gånger i samma mening, men förekomsten blir ändå "1 träff" eftersom det är antalet exempelmeningar som räknas.

Korpusmaterial

Här ser du hur många träffar tecknet har i STS-korpus. Om inte tecknet finns i korpusen syns bara ett streck . Endast en viss del av korpusmaterialet är tillgänglig för allmänheten. Om detta gäller för tecknet du tittar på, så kommer detta att synas i länktexten som offentliga träffar av det totala antalet förekomster i korpusen. Om du klickar på Korpusmaterial öppnas en ny sida i korpusen med en lista med tecknets alla tillgängliga träffar

Tecknet för "allvar", till exempel, har "8 av totalt 40 träffar". Detta betyder att du kan se åtta förekomster av tecknet i korpusen. Resten, 32 träffar, är inte tillgängliga för allmänheten.

Enkäter

Här ser du hur ofta tecknet syns i lexikonets enkäter. "0 träffar" betyder att det inte förekommer i någon av enkäterna. Se mer på manualsidan Enkäter.

FEEDBACK