Sök:

Glosa i STS-korpus

Korpusglosa

STS-korpus är en databas med inspelningar och annoteringar av samtal och narrativer på svenskt teckenspråk. Om tecknet du tittar på finns i korpusen, så finns en annotering av tecknet, en s.k. glosa, i informationen t.h. om teckenvideon.

Om du klickar på glosan öppnas en ny sida med översikt över alla förekomster av tecknet i korpusen. Här kan du klicka på en valfri rad för att se en video och annotering av tecknet.

Det här är en direktlänk till STS-korpus.

FEEDBACK