Sök:

Formbeskrivning

Beskrivning av hur tecknet utförs

T.h. om teckenvideon finns Formbeskrivning, som beskriver hur tecknet utförs

Formbeskrivningen har standardiserade formuleringar och följer en viss ordning. Först kommer handform, antal händer, attityd (handens riktning och vridning), rörelse och läge (kroppsdel). Om tecknet inte har kontakt med någon kroppsdel finns inget läge med i formbeskrivningen.

Se gärna verktyget Utskrift där du kan hitta PDF-filer med alla handformer i svenskt teckenspråk, både fotograferade och ritade.

I sökverktyget Teckenform kan du söka efter tecken med hjälp av hur tecknet utförs.

FEEDBACK