Sök:

Engelska

Engelsk översättning av tecknet

Om tecknet har en engelsk översättning, så syns det engelska ordet i informationen t.h. om teckenvideon.

Tecknet kan också sökas via den engelska sökfunktionen, se Engelska / English under Verktyg.

FEEDBACK